Aktualności

Rekrutacja dla kandydatów z Polski na studia CBSE rozpoczyna się 2 sierpnia 2017 r.
Wszelkich informacji nt rekrutacji na CBSE udziela Centrum Rekrutacji PB
tel.: +48 85 746 71 47 lub +48 85 746 71 48

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A,
pok. 17 B 15-351 Białystok
Tel. : (85) 746 91 68
e-mail: wb.cbse@pb.edu.pl

Kierownik Projektu

dr inż. Małgorzata Lelusz
e-mail: m.lelusz@pb.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu

dr inż. Maria Walery
e-mail: m.walery@pb.edu.pl