Aktualności

16 marca 2017 roku Senat Politechniki Białostockiej podjął dwie, ważne dla realizacji projektu uchwały:

- w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o ogólnoakademickim profilu kształcenia prowadzonych w Politechnice Białostockiej na kierunku Construction and Building Systems Engineering

- w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o ogólnoakademickim profilu kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na kierunku Construction and Building Systems Engineering

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A,
pok. 17 B 15-351 Białystok
Tel. : (85) 746 91 68
e-mail: wb.cbse@pb.edu.pl

Kierownik Projektu

dr inż. Małgorzata Lelusz
e-mail: m.lelusz@pb.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu

dr inż. Maria Walery
e-mail: m.walery@pb.edu.pl